Outsourcing

Avui, moltes de les funicons típiques d’un departament de Recursos Humans, normalment les que no aporten valor afegit directe a l’activitat productiva de l’emrpesa, han estat desenvolupades en format d’Outsourcing. Moltes empreses deixen les tasques de l’Administració RRHH en mans d’empreses especialitzades per concentrar-se en el seu negoci productiu, en el seu “Core Business”. Aquesta tendència cada vegada més coneguda i practicada s’anomena “Business Process Outsourcing”.

Gamma Management per tal d’ajudar als seus clients a ser més eficients i eficaços, ofereix un servei d’Outsourcing a mida que es potencia amb l’ajdua d’Internet i Intranet.

Gestió de personal:

 1. Selecció de personal i contractació de personal
 2. Tramitació del permís de treball
 3. Coordinació del calendari laboral
 4. Manteniment dels arixus de personal
 5. Assessorament en el codi de relacions laborals
 6. Gestió de conflictes i acomidaments
 7. Atenció personalitzada als Empleats
 8. Outplacement
 9. Gestió de nòmines i Seguretat Social

Gestió de RRHH:

 1. Definició, implantació i seguiment del pla d’acollida
 2. Revisíó i/o definició de les descripcions dels llocs de treball
 3. Definició i seguiment de la política retributiva
 4. Avaluació de l’acompliment
 5. Confecció i seguiment del pla de formació
 6. Comunicació empresa-empleat