Formació

 

És notable l’evolució que la formació continua ha vingut experimentant en els últims anys, no obstant, estem molt lluny de considerar aquest aspecte com quelcom fonamental per a l’evolució de les nostres empreses.

La rutina diària, l’acompliment dels objectius econòmics i la teòrica “falta de temps” ens porten a deixar de banda quelcom tant important com és el reciclatge del coneixement, tant dels treballadors com dels propis directius.

Bé és cert que l’experiència diària ens enriqueix i ajuda a complir les expectatives marcades, no obstant, hem de tenir en compte que la formació no és una pèrdua de temps o una despesa per a l’empresa, sinó tot el contrari, és una inversió a llarg termini. Per això, no solament l’empresa ha d’entendre la formacio com una inversió, també el propi treballador ho ha de valorar així, tenint en compte que d’una banda aportarà major valor a la seva empresa i per l’altra augmentarà notablement el seu enriquiment intel·lectual i personal.

Que el resultat sigui bo és una meta a complir per tots, però hem de prendre consciència de que el resultat pot ser millor si decidim invertir en formació.

Volem personalitzar al màxim les nostres formacions en funció de la necessitat dels nostres client. Podeu demanar-nos més informació al 805.888