Consultoria

Gran part de l’èxit de la gestió empresarial depèn de l’Organització i de com es gestionen els Recursos Humans.

Per aquest motiu, des de Gamma Management, mitjançant una metodologia d’estudi personalitzat en funció de les necessitats de cada companyia s’ofereixen solucions experimentades, com per exemple en les següents matèries:

  • Anàlisi de Clima Laboral o situacional
  • Avaluació de l’Acompliment
  • Estructura Organitzativa
  • Valoració dels Llocs de Treball
  • Feedback 360º
  • Comunicació